Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Doradztwo zawodowe

Konsultacje z doradą zawodowym online

Z myślą o wsparciu Państwa w procesie aktywizacji zawodowej proponujemy w ramach projektu udział w indywidulanych konsultacjach z doradcą zawodowym Akademickiego Biura Karier Akademii WSB. Obecnie doradztwo zawodowe staje się coraz bardziej istotnym elementem aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Coraz więcej osób widzi potrzebę pomocy doradcy zawodowego w procesie poszukiwaniu zatrudnienia, przekwalifikowania się, odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

 

Można uzyskać wsparcie w zakresie:

· Analizy predyspozycji zawodowych

· Przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)

· Omówienia form aplikacji o pracę

· Wyszukania kursów i szkoleń

· Wyszukania ofert pracy

· Wyszukania ofert i możliwości wolontariatu

 

Na czym polegają konsultacje? Jaki jest ich cel?

Podstawowym celem indywidulanych konsultacji z doradcą zawodowym jest diagnozowanie potencjału zawodowego. Proces ten dla osób zainteresowanych będzie uzupełniony o autodiagnozę przy użyciu testu predyspozycji zawodowych lub innych narzędzi doradczych. Podczas rozmowy doradczej będzie można uzyskać informację na temat obecnych standardów budowy cv, ewentualnie informację zwrotną na temat swojego cv (jeśli zostanie ono przesłane wcześniej). W przypadku możliwości pogłębienia doradztwa możliwe będzie wstępne opracowanie z uczestnikiem indywidualnego planu działania zmierzającego do polepszenia jego sytuacji na rynku pracy lub przeprowadzenie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej celem doskonalenia formy autoprezentacji. W ramach doradztwa zawodowego osoba radząca się może uzyskać również poradę w zakresie Prawa pracy.

 

Konsultacje online mogą być realizowane za pomocą:

- Zoom

- Video Messenger

- Teams

- połączenie telefonicznie (opcjonalnie)

 

Do połączenia online niezbędne jest urządzenie /laptop, tablet, telefon/ z dostępem do Internetu. Konsultacje są bezpłatne.

Z osobami zapisanymi skontaktuje się koordynator projektu celem ustalenia konkretnego terminu konsultacji.

 

Więcej informacji: Biuro UTW Akademii WSB tel. 32 295 93 93

12L.jpg

Konsultacje z doradca zawodowym są realizowane w ramach projektu „Na przekór metryce – osoby 50 + i Seniorzy na srebrnym rynku pracy” dofinansowanym z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” przez Ministra Edukacji Nauki.

W tej ankiecie jest 5 pytań.
Dane osobowe
(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe uczestnika

Jakie tematy chciałabyś/chciałbyś poruszyć podczas konsultacji?

Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź

Preferuję kontakt z Doradcą Zawodowym:

RODO

Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB więcej informacji znajdzie Pan/Pani klikając: [KONTAKT]

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących uprawnieniach znajdują się tutaj: [kliknij aby rozwinąć]

W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych informujemy, że wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza w celu wzięcia udziału w niniejszym wydarzeniu organizowanym w formie ONLINE wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych oraz jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Ponadto informujemy że wydarzenie organizowane będzie przy użyciu platformy rejestrującej dźwięk i obraz oraz będzie publikowane w formie zdjęć na portalach społecznościowych, stronach www.wsb.edu.pl/utw w celach informacyjnych oraz promocyjnych Akademii WSB, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w powyższych celach, prosimy o nie włączanie kamery w trakcie trwania wydarzenia lub o nie przesyłanie elektronicznego formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.