Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

XIII TARGI PRACY I PRAKTYK STUDENCKICH – JOB AND INTERNSCHIP FAIR - formularz zgłoszeniowy dla Pracodawców

Forma: online

Termin: 28.03-1.04 2022r.

Udział w targach dla pracodawców jest bezpłatny.

Termin zgłoszeń dla pracodawców: 11.03.2022r.

W tej ankiecie jest 14 pytań.
Dane kontaktowe:
(To pytanie jest wymagane)

Pracodawca:

Promocja Pracodawcy

W pierwszym kroku zapraszamy do przesłania materiałów promujących Państwa Firmę! 

 

Proszę o wskazanie materiałów, które zostaną przesłane przez Państwa, celem  udostępnienia na stronie Akademii WSB (w podzakładce Targi Pracy):

Proponowana tematyka szkoleń (online) :

Zapraszamy do przeprowadzenia szkoleń celem podzielenia się ze studentami wiedzą przydatną w obszarze kompetencji niezbędnych do poruszania się po rynku pracy oraz realizacji celów zawodowych. Jeżeli posiadają Państwo w swoich zasobach takie materiały lub chcieliby Państwo nagrać filmik szkoleniowy również zapraszamy!

 

*przeprowadzenie szkolenia lub wykładu nie jest obligatoryjne, istnieje możliwość jedynie prezentacji Państwa Firmy na stronie Akademii WSB, gdzie zostaną udzielone informacje nt. oferty pracy i praktyk, a także sposobu składania aplikacji.

Tematy szkoleń:

Uwagi:

Proszę o podanie proponowanych terminów szkoleń (data i godzina) między 28.03 a 1.04 w godzinach od 8 do 17:

Forma realizacji:

Symulacje rozmów rekrutacyjnych (online)

Zapraszamy do umówienia się na indywidualne spotkania ze Studentami! Będzie to również doskonała okazja do pozyskania potencjalnych pracowników, stażystów, praktykantów a także wolontariuszy. W trakcie spotkania Student spotyka się z przedstawicielem Firmy, podczas którego przygotuje się do odbycia właściwej rozmowy rekrutacyjnej. Na zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej Student otrzymuje informacje zwrotną ze wskazówkami dotyczącymi obszarów, które warto poprawić oraz mocnych stron kandydata. Spotkania będą realizowane na platformie Teams.

 

**symulacje rozmów rekrutacyjnych nie są obligatoryjne

Prosimy o wskazanie dostępnych terminów między 28.03 a 1.04 w godzinach od 8 do 17. Czas przewidziany na spotkanie to max. 1 godzina:

Stanowisko pracy, branża:

Współpraca z Akademią WSB

Szanowni Państwo! 

jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bliższą współpracą z naszym Biurem Karier i ustaleniem zakresu współpracy, w tym podpisania umowy o współpracy, prosimy o podanie kontaktu do osoby, z którą możemy porozmawiać na ten temat. 

RODO
(To pytanie jest wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dotyczących organizowanych przez Akademię WSB wydarzeń i szkoleń oraz na publikację mojego wizerunku w publikacjach w formie tradycyjnej i elektronicznej związanych z organizowanymi w w terminie 28.03.2022r. - 1.04.2022r. Targami przez Akademię WSB.

(To pytanie jest wymagane)

Zostałem poinformowany, że:

1.           Administratorem Danych gromadzonych w Uczelni jest Akademia WSB. Siedziba Administratora Danych: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

2.           Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@wsb.edu.pl lub numerem telefonu 513-457-575.

3.           Zgromadzone przez Administratora Danych dane mogą zostać udostępniane odbiorcom tylko 
i wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

4.           Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione. 

5.           Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.           Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

7.           Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany o przysługujących mi prawach:

1.           Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

2.           Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(To pytanie jest wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych osób wskazanych do podejmowania aktywności w imieniu pracodawcy. 

 

 

(To pytanie jest wymagane)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku pracowników pracodawcy zarejestrowanego w formie zdjęć, utrwalonego w związku z  udziałem w XIII edycji Targów Pracy i Praktyk Studenckich - Job and Internship Fair w terminie 28 marca - 1 kwietnia 2022r. w jakiejkolwiek formie i za pośrednictwem dowolnego medium w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Akademii WSB.