Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Deklaracja - Program Rozwoju Kompetencji - AWS Academy Cloud Foundations (ACF) 15 - 29.11.2021 r.

LOGO1.jpg

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że szkolenie AWS Academy Cloud Foundations (ACF) finansowane jest ze środków unijnych w ramach projektu "Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB" prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. 

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu max. 2 min. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i realizowany w ramach  konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane  Programy  Uczelni w  ramach  Ścieżki I.

W tej ankiecie jest 9 pytań.
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do udziału w projekcie „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”
LOGO1.jpg
(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe

(To pytanie jest wymagane)

Kierunek

(To pytanie jest wymagane)

Specjalność

(To pytanie jest wymagane)

Wydział

(To pytanie jest wymagane)

Tryb studiów

(To pytanie jest wymagane)

Adres e-mail

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami Regulaminu nr 4 dla projektu „Excellence in Education…”, zobowiązuję się do jego przestrzegania i deklaruję chęć przystąpienia do udziału w szkoleniu AWS Academy Cloud Foundations (ACF) w terminie 15 - 29.11.2021 r.  w ramach projektu „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB” w roku akademickim 2021/2022.

Wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacji, a w przypadku zakwalifikowania się – na udział w projekcie, jednocześnie oświadczam, że wypełniłem/-am bilans kompetencji. Spełniam szczegółowe kryteria, wskazane w § 3 Regulaminu nr 4 dla projektu „Excellence in Eductaion…”, tzn. posiadam odpowiedni wiek (na potwierdzenie wieku okażę dowód osobisty i/lub przekażę nr PESEL lub datę urodzenia), statusu studenta odpowiedniego semestru studiów, jestem zainteresowany/a podniesieniem kompetencji oraz jestem osobą:

Niepracującą przygotowującą się do wejścia na rynek pracy
Osobą pracującą niezgodnie z kierunkiem lub poziomem dotychczasowego lub przyszłego wykształcenia
Osobą planującą zmianę branży
Osobą starającą się o awans lub uzyskanie lepszych warunków pracy
Jestem osobą bezrobotną lub osobą pracującą niezgodnie z kierunkiem kształcenia
Posiadam doświadczenie zawodowe (dotyczy nie tylko kierunku kształcenia)
Posiadam orzeczenie lub zaświadczenie o niepełnosprawności
UWIERZYTELNIANIE
LOGO1.jpg

 

Podane przez Pana/Panią dane pozwolą uwierzytelnić Pana/Pani tożsamość 

(To pytanie jest wymagane)

Proszę podać imię matki

(To pytanie jest wymagane)

Proszę podać 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry swojego indywidualnego konta studenckiego, na które przelewa Pan/Pani czesne (nr widoczny w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce "Twoje dane finansowe" - "Dane finansowe" - "Nr subkonta")