0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ocena realizacji praktyk przez studentów I i II stopnia

Szanowny Studencie,

W związku z doskonaleniem procesu kształcenia prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny praktyk zawodowych. Państwa opinia jest niezwykle ważna dla zapewnienia ich najwyższej jakości. Potwierdzenie wypełnienia ankiety jest elementem dokumentacji praktyk podlegającej zaliczeniu praktyk. Ankieta NIE jest przeznaczona dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Po wypełnieniu ankiety prosimy o wydrukowanie odpowiedzi i załączeniu ich do dokumentacji praktyk.

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.