Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Dzień Podchorążego

26 listopada 2021 r., godz. 9:45, Dąbrowa Górnicza

 

Dane osobowe

Za uczestnika, który nie jest osobą pełnoletnią, formularz rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu wypełnia rodzic/opiekun prawny.*

(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe uczestnika:

(To pytanie jest wymagane)

Czy jest Pan/Pani zaszczepiony/a przeciwko COVID-19?:

RODO
(To pytanie jest wymagane)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB więcej informacji znajdzie Pan/Pani klikając: [KONTAKT]

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych o przysługujących uprawnieniach znajdują się tutaj: [kliknij aby rozwinąć]

W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych informujemy, że wypełnienie niniejszego formularza w celu wzięcia udziału w opisanym wyżej wydarzeniu, wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych oraz jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o nie wypełnianie formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. 

Informujemy, nadto że wydarzenie będzie relacjonowane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz transmitowane na żywo za pomocą kanału YouTube oraz będzie publikowane w postaci filmów i fotografii cyfrowej w dowolnym formacie i w następujących mediach: stronach internetowych Akademii WSB – portal wsb.edu.pl, mediach społecznościowych, w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Akademii WSB, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w powyższych celach może Pan/Pani uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie za pomocą kanału YouTube wówczas Pana/Pani dane osobowe nie będą publikowane, w innym wypadku prosimy o nie wypełnianie formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.

*W imieniu uczestnika, który nie ukończył 16 roku życia, zgody oraz oświadczenia dot. przetwarzania jego danych osobowych składa rodzic/opiekun prawny, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE