0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Deklaracja Uczestnika Projektu "PoMOOCny e-learning" 2021/2022

LOGO1.jpg

 

Drodzy Studenci!

 

Rozpoczynacie udział w projekcie "PoMOOCny e-learning", w ramach którego będziecie mieli możliwość realizacji certyfikowanych bezpłatnych kursów e-learningowych na platformie Navoica

W związku z tym Akademia WSB jest zobowiązana do zebrania od Was niektórych danych osobowych. Wszystkie informacje pozostają poufne, bezpieczne i są zbierane zgodnie z obowiązującym prawem.

Na końcu wypełniania ankiety nastąpi uwierzytelnienie Waszej tożsamości poprzez potwierdzenie pewnych danych. Potrzebny będzie numer subkonta, na które wpłacacie czesne.

Wypełnienie ankiety zajmie Wam max. 5 min. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Maja Zawisza, mzawisza@wsb.edu.pl.

 

Projekt "PoMOOCny e-learning" POWR.03.01.00-00-W058/18 dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza  Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

W tej ankiecie jest 26 pytań.