Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Gala sportu Akademii WSB z okazji jubileuszu 20-lecia AZS w Akademii WSB

W tej ankiecie jest 3 pytań.
Dane kontaktowe
(To pytanie jest wymagane)
RODO
(To pytanie jest wymagane)

Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB więcej informacji znajdzie Pan/Pani klikając: [KONTAKT]

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących uprawnieniach znajdują się tutaj: [kliknij aby rozwinąć]

W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych informujemy, że wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza w celu wzięcia udziału w niniejszym wydarzeniu organizowanym w formie online lub stacjonarnej, wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych oraz jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o nie przesyłanie elektronicznego formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.

Ponadto informujemy, że wydarzenie w którym chce Pan/Pani brać udział rejestrowane będzie transmitowane na żywo przy użyciu urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, a zdjęcia/filmy z tego wydarzenia będą publikowane na portalach społecznościowych i stronie Uczelni w celach informacyjnych oraz promocyjnych Akademii WSB, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w powyższych celach, prosimy o nie przesyłanie elektronicznego formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją udziału w wydarzeniu, chyba że będzie Pan/Pani uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie za pośrednictwem kanału YouTube, wówczas Pana/Pani dane osobowe nie będą publikowane, co nie zwalnia Pana/Pani z konieczności podania danych osobowych wskazanych w formularzu, których podanie jest dobrowolne, ale  konieczne w celu Pana/Pani rejestracji udziału w wydarzeniu.